Pejabat Ketua di Pengadilan Agama Bintuhan

 

1 SRI WAHYUNI Nama  SRI WAHYUNI, S.Ag, M.Ag.                         
Jabatan
 Ketua
NIP  19780621 200502 2 001               
Pangkat/ Golongan         Pembina (IV/a) 
 LHKPN  DOWNLOAD
  •  Daftar Riwayat Jabatan
 No             Nama Jabatan           Nama Satker          Tanggal Mulai 
  1  CPNS   PA Manna  1 Februari 2005 
  2  PNS - Staf  PA Manna   1 Februari 2006 
  3  Hakim  PA Sijunjung   28 Agustus 2008 
  4  Hakim  PA Sawah Lunto   13 Agustus 2012 
  5  Hakim   PA Lebong   22 Agustus 2016 
  6  Wakil Ketua  PA Bintuhan  6 November 2018
  7  Ketua  PA Bintuhan  23 Mei 2019
  8  Wakil Ketua  PA Batang  20 Februari 2023
  •  Daftar Riwayat Pendidikan
 No      Tingkatan           Nama Lembaga              Jurusan    Tahun Lulus 
  1  SD  SDN 4 Curup         1990 
  2  SLTP  MTsN 130 Curup         1993 
  3  SLTA  MAN Darussalam Ciamis         1996 
  4  S1  IAIN Imam Bonjol   Syariah Agama Islam         2000 
  5  S2  IAIN Imam Bonjol   Syariah Agama Islam         2004 
  •  Daftar Penghargaan/ Tanda Jasa
 No       Jenis Tanda Jasa              Nama Tanda Jasa    Tahun       Instansi 
  1  Sipil  Satyalancana Karya Satya     2016   Presiden RI 
  2  Sipil  Satya Karya Dwi Windu    2021  Ketua MA RI

 

 

 

2 ABDIL BARIL BASITH  Nama  ABDIL BARIL BASITH, S.Ag., S.H., M.H.  
 Jabatan
 Wakil Ketua
 NIP 19771220 200604 1 004
 Pangkat/ Golongan            Pembina (IV/a)
 LHKPN  DOWNLOAD
  •  Daftar Riwayat Jabatan
 No             Nama Jabatan           Nama Satker             Tanggal Mulai 
  1  CPNS - Calon Hakim  PA Bandung              1 April 2006 
  2  PNS - Calon Hakim  PA Bandung              1 April 2007 
  3  Hakim  PA Muara Labuh              29 Juli 2009
  4  Hakim  PA Talu          26 November 2012
  5  Hakim   PA Tanggamus           10 Januari 2017 
  6  Wakil Ketua  PA Bintuhan              25 April 2019
  7  Hakim  PA Cikarang Kelas IB         31 September 2021
  •  Daftar Riwayat Pendidikan
 No   Tingkatan                        Nama Lembaga       Jurusan  Tahun Lulus 
  1  SD Madrasah Ibtidaiyah Persis Cibatu   -      1990 
  2  SLTP Madrasah Tsanawiyah Persis Cibatu
 -      1993 
  3  SLTA Madrasah Aliyah Mualimin Tarogong  IPA     1996 
  4  Strata 1 Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung Jinayah Siyasah     2000
  5  Strata 1 Sekolah Tinggi Hukum Garut Ilmu Hukum      2006 
  6  Pascasarjana Universitas Islam Bandung Hukum Pidana     2006 
  •  Daftar Penghargaan/ Tanda Jasa
 No     Jenis Tanda Jasa                   Nama Tanda Jasa    Tahun      Instansi 
  1  Pengabdian  Satyalancana Karya Satya 10 Tahun    2018   Presiden RI